Het meest waardevolle bezit van jullie kind zijn jullie, zijn ouders
 

Ieder kind of jongere is uniek. Dat geldt ook voor ouders. In gezinnen beïnvloeden ouders en kinderen elkaar bewust en onbewust. Ze staan voortdurend in verbinding, ook al lijkt dat soms heel anders. Om die reden betrek ik ouders graag bij de begeleiding van de kinderen en vaak ook bij de jongeren.

Ik ga ervan uit dat een ouder altijd het beste voor heeft met het kind.

Soms loop je als ouder tegen gedrag aan van je kind waar je niet meer uitkomt samen. Dan is het fijn om eens te praten met iemand die je kan aangeven wat er aan de hand zou kunnen zijn, en wat je daar samen met je kind en zelf aan zou kunnen doen.

Terugkoppelingsgesprek

Na een viertal kindsessies vraag ik de ouders voor een gesprek.

Groeitraject

 

Ik ga samen onderweg met ouders. Samen kijken we naar belemmeringen die ze bij zichzelf ervaren, krijgen ze meer inzicht in zichzelf als ouder. Ouders worden hier in hun kracht gezet, er wordt gekeken en ontdekt welke schatten ouders bezitten die ze kunnen inzetten in de relatie en opvoeding met hun kind.

Opvoedingsondersteuning

Ik geef opvoedingsondersteuning aan ouders die zitten met vragen rond de opvoeding van hun kind; moeilijk slapen gaan, niet doorslapen, koppigheidsfase, gezonde voeding, structuur aanbieden, ...

Ondersteuning bij ADHD/ ASS